Relaxačno-liečebné centrum
Hela Turanská (Árochová)

Hela Turanská (Árochová)

telefón 0903 662 873

Niečo o mne

Môj prvý kontakt s astrológiou sa dá datovať dvadsaťpäť rokov dozadu. Vtedy sa mi dostali do ruky prvé knižky, ktoré mi postupne otvárali nový pohľad na našu skutočnosť a na miesto človeka v nej. Spočiatku nezáväzné čítanie a štúdium prerástlo do „profesionálnejšieho“ záujmu o astrológiu. Absolvovala som Školu klasickej astrológie, postgraduálne štúdium, s lektormi Zdeňkom Bohuslavom a Richardom Stříbným (2010- 2011). Je pre mňa potešením pretlmočiť druhému človeku posolstvo jeho duše a sprostredkovať mu víziu jeho zmysluplného rozvoja.

Pred pár rokmi ma výrazne oslovili Konštelácie. S nimi možnosť, ako sa pozrieť na seba a svoj život v širšom kontexte – ako súčasť svojej rodiny, vzťahov. Vďaka konšteláciám som precítila základné hodnoty a pravidlá života. Absolvovala som Výcvik teórie a praxe systemických konštelácii podla Berta Hellingera s lektorkou Zdenkou Tuškovou (2014).

V ďalšej práci s konšteláciami som sa nechala inšpirovať Janom Pešičkom (Praha) a absolvovala u neho výcvik Životných konštelácii a integrácii (2016). Oslovil ma jeho jednoduchý a hlboký spôsob vedenia konštelácii zameraný na hľadanie riešenia problému v sebe, v svojom srdci.

Životné konštelácie

Ponúkam individuálne stretnutie, počas ktorého postavíme spoločne jednu či viacero konštelácii. Dĺžka stretnutia 1,5 hodiny, cena 30 Eur.

Astrologická konštelácia

Konštelačná práca s horoskopom klienta. Dĺžka stretnutia 1,5 hodiny. Cena 30 Eur.

Astrológia

Pohľad do duše klienta s dôrazom na jeho najaktuálnejšie životné témy z pohľadu astrológie. Písomné vypracovanie min. 2 strany textu. Cena 50 Eur.

Zážitkový astrologicko – konštelacný kurz

Zoznámenie sa so základmi astrológie a svojim horoskopom. 3 stretnutia. Cena 3 x 60 Eur.