Relaxačno-liečebné centrum
Tibor Oros

Tibor Oros

Čo robím: Terapia Cesta
telefón 0918 224 336
The Journey Accredited® Practitioner

Niečo o mne

Narodil som sa na veľkonočný pondelok roku 1970 v bratislavskej pôrodnici, približne 10 minút po mojom bratovi, na svete ma vtedy privítala spolu s rodičmi a bráškom aj moja sedemročná sestrička.

Po absolvovaní všetkých povinných i nepovinných škôl :) som sa ako devätnásťročný zamestnal v bratislavskej Záchrannej a zdravotnej dopravnej službe. V tejto práci som sa často stretával s bolesťou ľudí, neraz aj s ľuďmi v posledných štádiách chorôb, ktorým sa podávali už len opiáty na tíšenie bolesti. Ako v mladom chalanovi, plnom elánu do života, to vo mne zanechávalo hlboké stopy, premýšľal som o zmysle života, no nenachádzal som uspokojujúce odpovede.

Po šiestich rokoch som cítil potrebu zmeniť prácu, a tak som prešiel do súkromného sektora, venoval som sa kreatívnej práci, designu a fotografovaniu. Počas tohto tvorivého obdobia som sa oženil a naše manželstvo svojou prítomnosťou rozveseľujú aj naše dve deti.

Sloboda v organizovaní svojho pracovného času mi umožnila splniť si svoj sen - venovať sa pedagogike a psychológii, absolvoval som vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Štátnymi skúškami z učiteľstva, pedagogiky a psychológie som úspešne zavŕšil bakalárske štúdium. Aj počas tohto obdobia som hľadal odpovede na moje otázky, prečítal som veľké množstvo kníh, navštevoval rôzne semináre a prednášky, v mnohých knihách som našiel a nachádzam odpovede... Posúva ma to bližšie k pochopeniu života a jeho zmyslu. Jednou z takých kníh bola aj Cesta od B. Bays, po jej krátkom prelistovaní ma tak zaujala, že som ju bez prestávky do rána celú prečítal. Skúšal som procesy Cesty podľa knihy na sebe, čítal som deťom rozprávku z Cesty pre deti.

Prešiel rok a ja som sa rozhodol absolvovať trojdňový seminár Intenzívna Cesta, ktorý sa konal v Prahe (2011), zhodou okolností prvýkrát v Čechách viedla tento seminár práve autorka knihy a metódy Cesta - Brandon Bays. Cesta ma nadchla - o čom som čítal v knihe, bolo možné zažiť - a zažil som "na vlastnej koži". Prežil som hlboké a uvolňujúce procesy, prinášalo to prvé pokroky, dostával som sa viac do svojho vnútra, začal som viac vnímať a chápať svoje pocity, viac chápať sám seba a mať pochopenie aj pre ostatných ľudí. Bola to pre mňa tak silná skúsenosť, že som sa rozhodol pokračovať ďalej.

Odvtedy som v priebehu ďalšieho roka absolvoval priamo u Brandon Bays a Kevina Billetta všetky pokročilé semináre v Nemecku a Holandsku, potrebné k získaniu akreditácie terapeuta Cesty.
Keďže sa Cesta stala súčasťou môjho života, bolo prirodzené, že aj svoju diplomovú prácu som venoval metóde Cesta a jej možnostiam využitia v prevencii drogových závislostí.

V súčasnosti sa popri svojej rodine, záľubách, práci a štúdiu špeciálnej pedagogiky venujem rozširovaniu povedomia o metóde Cesta na Slovensku a v Čechách, venujem sa poradenstvu, terapiám detí a dospelých ako terapeut Cesty.

Ďakujem, Tibor